ਇਕ ਅਨੁਕੂਲ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪੇਟ ਦੁਆਰਾ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ. ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਨਜਦੀਕੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਪੇਟ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲਬੁਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੋਅਲਿਕ, ਗੈਸ ਬਣਨਾ, belਿੱਡ - ਅਜਿਹੇ ...

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਨਾਅ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਹੈ?

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ageਰਤਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਕਸ ਡਰਾਈਵ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ. ਹਾਰਮੋਨਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ...

ਗੁਦਾ ਲਿੰਗ ਸਿਧਾਂਤ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਦਾ ਸੈਕਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਘਬਰਾਹਟ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਯੂਨਾਨੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ. ਥਿoryਰੀ ਗੁਦਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤੇਜਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ...

ਕੀ ਇਕ ਔਰਤ ਹੋਣਾ ਮੁਸਕਿਲ ਹੈ?

ਕੀ beਰਤ ਹੋਣਾ hardਖਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰੋ, ਪਰ ... ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ? Bornਰਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ. ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ...

ਕੀ ਸਮਲਿੰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਗਾੜ? ਕੀ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਸਮਲਿੰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਗਾੜ? ਕੀ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਘੱਟ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ...

ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਾਹ ਨੂੰ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ? ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕਲਪਤ ਗੱਲ ਹੈ?

ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਰੋਮਿਨ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿਚ ਚਾਹ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਜਾਂ ਇਹ ਇਕ ਮਿੱਥ ਹੈ? ਸੋਵੀਅਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ. ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ. ਖ਼ੈਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 18-20 ਤੱਕ ਬਰੋਮਾਈਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ...

ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਨਸੀ ਅੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਡੋਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਛੋਟੇ ਜਣਨ ਅੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਕੰਡੋਮ ਬੇਕਾਰ ਹੈ? ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਿੰਗ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਨਿਰਜੀਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਜੇ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ...

ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ, ਬੁੱਢੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਔਰਤਾਂ ਪਸੰਦ ਹਨ?

ਕੀ ਆਦਮੀ ਛੋਟੀਆਂ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ likeਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਕੋਲ ਇਸ ਵਾਲ ਕਟਾਉਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਲ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ...

ਅਸਲੀ ਅਜੀਬ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਣਾ ਹੈ?

ਅਸਲ ਤਿੰਨ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਪੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜੇ? ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਪਨਾਮ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਬੀਵੀ ਤੇ ​​ਨਹੀਂ. ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਕਸਤ ਹੈ ...

ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਪੀਂਦੇ ਹੋ?

ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਕਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਵਿੰਗੀ ਹੋਈ ਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ. ਚੁੱਪ ਚਾਪ ...

ਬਸੰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨ ਕਿਉਂ ਖੇਡਦੇ ਹਨ?

ਬਸੰਤ ਵਿਚ ਹਾਰਮੋਨਸ ਕਿਉਂ ਖੇਡਦੇ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਹਾਈਬਰਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰਾ ਕੁਦਰਤ ਆਖਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪੱਤੇ, ਫੁੱਲ, ਮੁਕੁਲ ਖਿੜਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਬਾਹਰ ਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਸਾਰਾ ਕੁਦਰਤ ਇਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ. ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ…

ਇਵਾਨ ਕਲੀਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਇਵਾਨ ਕਾਲੀਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਸਕੋ ਰਿਆਸਤ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਹੌਰਦੇ ਖ਼ਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੇਬਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ...

ਪਿਮਾ ਕੀ ਹੈ?

ਪੇਸਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਖਾਲੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਉਹ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਲਿਖੋ, ਅਤੇ ਪਿਸਨਿੰਗ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ...

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ "ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ" ਕੌਣ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ "ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ" ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਹੈ. ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਮਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਛੋਟੇ ਆਦਮੀ ਬਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ...

ਅਖਬਾਰ + ਚਿੱਕੜ = ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਨਵਾਂਤਿਆਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ?

ਅਖਬਾਰ + ਟੋਆ = ਬਿਹਤਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬਿਹਤਰ ,ੰਗ ਨਾਲ, ਰੂਬਲ ਸਿੱਕੇ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਹਥੇਲੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਣਾਓ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਚਿਪਕਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਰ ਨਾਲ ਲਪੇਟੋ - ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ...

ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ positionਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਉਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ? Womanਰਤ ਦੇ ਸੈਕਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ, ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਜਿਨਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ - ਇਹ ਆਸਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੰਜਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ...

ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਸੈਕਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੀ ਹੈ?

ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਸੈਕਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਕੋਝਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਖੀ ਸੀ .. ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ...

69 ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਤੱਤ ਕੀ ਹੈ?

ਪੋਜ਼ 69 ਦਾ ਤੱਤ ਕੀ ਹੈ? ਖੁਦ ਨੰਬਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਂਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ. ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਹਿਭਾਗੀ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਹਵਾਲੇ 'ਤੇ. ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ, ...

ਕਾਮ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ?

ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਇਮੇਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਅਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕੁੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹਾਇਨ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ...

ਨਰਮ ਪੋਰਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ?

ਨਰਮ ਪੋਰਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਪੋਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ? ਸਾਫਟ ਪੋਰਨ ਜ਼ਾਲਮ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ. ਇਹ ਨਰਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ. ਕੁਦਰਤਵਾਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੁਝ. ਪਰ ਇਹ ਉਕਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ...